следващ
предишен
елементи

Press Release

Повечето плажове в Европа са с отлично качество на водата

Смяна на език
Press Release Публикуван 23-05-2014 Последна промяна 03-06-2016
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
Водата за къпане по европейските плажове през 2013 г. е била като цяло с високо качество — над 95 % от местата за къпане са отговаряли на минималните изисквания. Данните показват, че крайбрежните води са с малко по-добро качество от водите в реки и езера във вътрешността на континента.

вече не изхвърляме такива големи количества отпадни води директно във водоемите. Предизвикателството днес е свързано със замърсяването в краткосрочен план по време на силни валежи и наводнения.

Ханс Бруйнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

Всички места за къпане в Кипър и Люксембург са били с „отлично“ качество. След тези страни се нареждат Малта (99% отлични), Хърватия (95%) и Гърция (93%). На другия край на скалата, държавите от ЕС с най-висок процент обекти с „лошо“ качество на водите са Естония (6%), Нидерландия (5%), Белгия (4%), Франция (3%), Испания (3%) и Ирландия (3%).

В годишния доклад за качеството на водите за къпане на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се проследява качеството на водата в 22 000 зони за къпане в целия ЕС, Швейцария и за пръв път Албания. Заедно с доклада ЕАОС публикува интерактивна карта, показваща резултатите на всяко едно от местата за къпане през 2013 г.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Добре е, че качеството на водите за къпане в Европа продължава да бъде на високо ниво. Но не можем да лежим на лаврите си, когато става въпрос за такъв ценен ресурс като водата.  Трябва да продължим да гарантираме, че водите за къпане и питейната ни вода, както и водните ни екосистеми са напълно защитени.“

Ханс Бруйнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС, заяви: „Качеството на водите за къпане в Европа се е подобрило през последните две десетилетия – вече не изхвърляме такива големи количества отпадни води директно във водоемите. Предизвикателството днес е свързано със замърсяването в краткосрочен план по време на силни валежи и наводнения. Те могат да предизвикат препълване на канализационните системи и да отмият фекални бактерии от земеделски земи в реките и моретата“.

Местните органи следят пробите от местните плажове, които събират през пролетта и през целия летен сезон. Водите за къпане могат да бъдат оценени като „отлични“, „добри“, „задоволителни“ или „лоши“. Оценките се основават върху равнищата на два вида бактерии, които посочват замърсяване от отпадни води или от добитък. Тези бактерии могат да причинят повръщане и разстройство, ако бъдат погълнати.

Оценките на водите за къпане не вземат под внимание отпадъците, замърсяването и други аспекти, вредящи на околната среда. Макар повечето от местата за къпане да са достатъчно чисти за човека, много от екосистемите в европейските водни обекти са в тревожно състояние. Това е очевидно в европейските морета – според неотдавнашна оценка морските екосистеми в Европа са застрашени от изменението на климата, замърсяването, прекомерния риболов и повишаването на киселинното съдържание на водите. Тенденцията е влиянието на много от тези фактори да се засилва.

Води за къпане — основни заключения

  • Повече от 95% от местата за къпане отговарят на минималните изисквания, а 83% — на по-строгите изисквания за „отлично“ качество.  Само 2% са с лошо качество.
  • Делът на зоните, издържали минималните изисквания през 2013 г., е в общи линии същият като през 2012 г. Делът на „отличните“ зони се е увеличил от 79% през 2012 г. на 83 % през 2013 г.
  • Водата на морските плажове е с малко по-високо качество — 85% от тях са отлични. Всички морски плажове в Словения и Кипър са с отлично качество.
  • Във вътрешността на континента качеството е малко под средното равнище. Люксембург е единствената държава, получила „отличен“ за всички свои вътрешни зони за къпане, а Дания е втора с 94% отлични плажове.  В Германия 92% от близо 2000 вътрешни зони за къпане са с отлична оценка.

За повече информация


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ