следващ
предишен
елементи

Infographic

Приземно замърсяване на въздуха от температурна инверсия

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-43-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 23-11-2020
Условията на температурна инверсия увеличават вероятността от повишено замърсяване. По време на продължителни периоди на високо налягане през зимните месеци, слънчевото греене достига земната повърхност и я затопля. През нощта поради липсата на облачност земята бързо се охлажда и въздухът в съприкосновение с нея изстива. По-топлият въздух се издига и действа като капак, който блокира по-студения в близост до земята. Замърсяването, включително от движението по пътищата, също остава в долния въздушен слой, който вследствие на това става все по-замърсен. Това трае до промяна на метеорологичните условия.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Действия към документ