следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Защо електрическите автомобили са добра алтернатива на традиционните превозни средства с двигатели с вътрешно горене?

HelpCenter FAQ

Що се отнася до изменението на климата и качеството на въздуха, електрическите превозни средства са за предпочитане пред дизеловите и бензиновите автомобили, дори с оглед на актуалния електроенергиен микс, дял от който все още имат въглищата. Ако се отчита въздействието на електрическите превозни средства през целия им жизнен цикъл, може да се направи изводът, че типичното електрическо превозно средство в Европа обезпечава намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) в сравнение с еквивалентно превозно средство с двигател с вътрешно горене. По-ниските емисии на електрическите превозни средства на етапа на тяхната експлоатация компенсират с резерв по-голямото въздействие на етапите на добива на суровините и производството. За допълнителна информация вж. нашия доклад Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives („Електрическите превозни средства от гледна точка на жизнения цикъл и кръговата икономика“) или следното интервю с наш експерт, в което са обобщени предимствата на електрическите автомобили.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Транспорт
Действия към документ