следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Може ли ЕАОС да подпомогне моето дружество, моите изследвания или моя проект?

HelpCenter FAQ

ЕАОС не извършва маркетингови или рекламни дейности от името на изследователи и не установява партньорски отношения с физически лица, научноизследователски центрове или търговски дружества. Поради това не сме в състояние да предоставим техническа или финансова помощ на кандидати за участие в проекти на ЕС или на партньори, които желаят да разработят, изпитат и/или реализират технически решения или да предложат на пазара продукти, които имат потенциал за подобряване на състоянието на околната среда. 

Въпреки това ние се ангажираме да предоставяме и разпространяваме, доколкото е възможно, отговори на запитвания относно състоянието на околната среда.

Permalinks

Тагове

Действия към документ