следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Колко чист е въздухът, който дишам?

HelpCenter FAQ

Актуални данни за качеството на въздуха можете да намерите на уебсайта на Европейския индекс за качеството на въздуха. Този инструмент позволява на потребителите да проверяват качеството на въздуха в районите на станциите за мониторинг в отделни държави, региони и градове. Индексът се изготвя въз основа на стойностите на концентрациите на до пет ключови замърсителя (ПЧ10, ПЧ2.5, O3, NO2 и SO2) и се изчислява на всеки час за повече от 2000 станции за мониторинг на качеството на въздуха в Европа въз основа на текущи данни, отчитани от държавите — членки и партньори на ЕАОС, както и от други държави, които предоставят данни на доброволна основа. 

Потребителите могат също да намерят тези актуални данни за качеството на въздуха чрез Инструмента за визуализиране на актуални данни за качеството на въздуха, който изобразява почасови и дневни данни.

Permalinks

Тагове

Действия към документ