следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво представлява програмата за растителната покривка CORINE?

HelpCenter FAQ

Програмата „Координация на информацията за околната среда“ (CORINE) е описание на растителната покривка в Европа, разделено на 44 различни класа растителна покривка. Освен това „Corine“ отразява промените между класовете в рамките на четири периода от 1990 г. насам. Данните както за растителната покривка, така и за нейните изменения, са показани с висока разделителна способност на фона на географска карта. Базата данни „Corine“ се изготвя в сътрудничество с европейските държави. Достъпни са данни за периода 1990—2018 г., и може да бъде изтеглен безплатно от уебсайта на „Коперник“ или от центъра за данни на ЕАОС.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Земеползване
Действия към документ