следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво е качеството на водите в моя регион?

HelpCenter FAQ

Директивата на ЕС за качеството на водите за къпане съдържа изискване към държавите членки да определят популярните места за къпане в пресни и крайбрежни води и да осъществяват мониторинг на показателите за микробиологично замърсяване (и други вещества) през целия сезон за къпане от май до септември. ЕАОС публикува тази информация чрез своя инструмент за визуализиране на данните за състоянието на водите за къпане.

Permalinks

Тагове

Действия към документ