следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Къде мога да намеря данни за емисиите на CO2 относно новите леки автомобили и микробуси в Европа?

HelpCenter FAQ

ЕАОС събира и публикува редовно данни за новите леки  автомобили и  микробуси, регистрирани в Европа, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/631. Данните се докладват от всички държави — членки на ЕС, Исландия (от 2018 г.), Норвегия (от 2019 г.) и Обединеното кралство, с цел да се оцени ефективността на автомобилните паркове от нови превозни средства, и включват информация за емисиите на CO2 и масата на превозните средства. 

Платформата CIRCABC на Европейската комисия предоставя насоки и информация за емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства (вкл. за леките автомобили).

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Транспорт
Действия към документ