следващ
предишен
елементи

Когато пътувате до екзотични места, избирайте внимателно сувенирите.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Търговията с предмети като дърворезби, червени корали или украшения с кожа или пера често е регулирана и се изискват разрешителни за износ. Проверете правилата, тъй като има строги закони за износа на диви растения и животни и рискувате сувенирите ви да бъдат конфискувани.

Permalinks

Действия към документ