В чест на новороденото бебе в семейството ви посадете дърво.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Освен щастливия спомен, това дърво ще ви дава сянка, ще създаде малка екосистема и ще произвежда кислород.
Действия към документ