В чест на новороденото бебе в семейството ви посадете дърво.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Освен щастливия спомен, това дърво ще ви дава сянка, ще създаде малка екосистема и ще произвежда кислород.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100