следващ
предишен
елементи

Вземете си бърз душ вместо вана.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Душовете изразходват три пъти по-малко вода! Това е истина, само ако траят не повече от пет минути. Така че не се бавете под душа и нагласете часовника да звъни, за да си следите времето следващия път!

Permalinks

Действия към документ