следващ
предишен
елементи

Оставяйте горещата храна да изстине, преди да я приберете в хладилника,

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
и размразявайте храната от фризера в хладилника. И едното, и другото ще ви спестят пари от сметката за електричество. Не дръжте вратата на хладилника отворена по-дълго, отколкото ви е необходимо.

Permalinks

Действия към документ