следващ
предишен
елементи

Инвестирайте в зареждащи се батерии, вместо да купувате еднократни.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Така ще спестите пари в дългосрочен план. Ако искате още повече да опазите околната среда, купете си зареждащо устройство със слънчево захранване.

Permalinks

Действия към документ