Отгледайте си зеленчукова градина или просто няколко сандъчета на прозореца.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ще имате вкусни и пресни зеленчуци без пестициди.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100