следващ
предишен
елементи

Яжте месо умерено!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ако ядете месо, опитайте се да намалите количеството и наблегнете на качеството. При производството на месо се консумират огромни количества енергия не само за отглеждането и транспортирането на храната за животните, но и за отопление, климатизация и осветление на обширните животински ферми. Преминаването към диета с по-малко месо помага на околната среда, а и е полезно за здравето ви. По-добре е да купувате месо от местни производители, за предпочитане биологично.

Permalinks

Действия към документ