Пуснете „hippo” в казанчето на тоалетната чиния!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Намалете разхода на вода в тоалетната, като пуснете в казанчето „hippo” или друго устройство, намаляващо количеството вода, което изтича при дърпането на сифона. Ако смятате да купувате ново казанче, вземете си система с двоен бутон за икономия на водата.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100