следващ
предишен
елементи

Пуснете „hippo” в казанчето на тоалетната чиния!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Намалете разхода на вода в тоалетната, като пуснете в казанчето „hippo” или друго устройство, намаляващо количеството вода, което изтича при дърпането на сифона. Ако смятате да купувате ново казанче, вземете си система с двоен бутон за икономия на водата.

Permalinks

Действия към документ