следващ
предишен
елементи

Изключвайте зареждащото устройство

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
след като заредите мобилния си телефон или лаптоп. Ако го оставите включено, то продължава да консумира енергия.

Permalinks

Действия към документ