Знаете ли, че?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Някои хартиени продукти, които не могат да се рециклират, като кърпички, салфетки и картони за яйца, могат да се добавят към торището ви. Техните фибри ще вентилират компоста и ще помогнат на организмите, които допринасят за разлагането.
Действия към документ