Знаете ли, че?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Някои хартиени продукти, които не могат да се рециклират, като кърпички, салфетки и картони за яйца, могат да се добавят към торището ви. Техните фибри ще вентилират компоста и ще помогнат на организмите, които допринасят за разлагането.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100