Проявете творчество и създайте кътче от дивата природа в градината си!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Така не само ще създадете естествен резерват за вас и семейството ви, но и ще привлечете пеперуди и ще създадете убежище за жаби, бозайници и насекоми.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100