следващ
предишен
елементи

Article

Солидарността е от ключово значение за възстановяването от Covid-19 и за едно по-добро и устойчиво бъдеще

Смяна на език
Article Публикуван 31-01-2022 Последна промяна 16-03-2023
1 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
2021 г. беше белязана от Covid-19 и въздействието върху изменението на климата. При по-високите цени на енергията и опасенията във връзка със здравето, пред които сме изправени, възстановяването на Европа изисква през 2022 г. да бъдат взети трудни решения. Забавените действия или по-скромните амбиции вероятно ще имат по-висока социална и икономическа цена в дългосрочен план. Преодоляването на социалните неравенства в този преход към устойчивост е ключът към по-добро бъдеще за всички.

Без значение колко трудни могат да бъдат всекидневните ни решения през 2022 г., трябва да имаме куража да продължим да вървим към целта за устойчиво развитие, определена в Европейския зелен пакт и осигурена с резултати чрез законодателни пакети като „Подготвени за цел 55“. Ключът е в социалната солидарност. Европа вече е въвела някои механизми за финансиране в помощ на засегнатите. Трябва да укрепим този социален елемент от нашите усилия и за преодоляване на социалните неравенства, които икономическият преход може да породи

В края на 2021 г. във всекидневните ни разговори все още преобладава темата за Covid-19, увеличаването на случаите с най-новия му вариант „Омикрон“, бустерните дози, ефективността на ваксините и новите ограничения и локдаун. Всички сме засегнати от пандемията и последиците от нея. Броят на изгубилите живота си се измерва в милиони. С всяка нова вълна се опасяваме, че няма да сме в състояние да предоставим медицински грижи на нуждаещите се. Рисковете и човешката и социалната цена са реални.

За Европа 2021 г. беше белязана също така от наводнения с жертви в няколко държави и горски пожари на юг. За съжаление това не е изненадващо. Научните изследвания, включително нашият последен доклад относно климатичните опасности, насочват вниманието към все по-голямата честота и тежест на тези крайно неблагоприятни явления, дължащи се на изменението на климата. Те оказват въздействие върху нашето здраве и благосъстояние, като същевременно намаляват издръжливостта на природата. Ясно е, че е необходимо да се приспособим и да правим всичко възможно, за да сведем до минимум покачването на средната температура в световен мащаб. Дори няколко десети от градуса по Целзий имат значение. Това беше разгледано по време на конференцията на страните по изменението на климата, проведена в Глазгоу тази година, резултат от която е завършването на правилника за прилагането на Парижкото споразумение и запазването на целите от Париж и възможността за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

Все по-амбициозна европейска политика

Но 2021 г. не беше белязана само от пандемията и крайно неблагоприятните метеорологични явления. В Европа бяха представени огромен брой политически инициативи в изпълнение на визията, очертана в Европейския зелен пакт, включително Плана за действие за нулево замърсяване, новата стратегия за адаптиране към изменението на климата, стратегията за горите, а наскоро и стратегията за почвите.

Едно от най-значимите политически усилия през годината беше Европейският закон за климата — правно обвързващият ангажимент на Европейския съюз да постигне неутралност по отношение на климата и устойчивост на изменението на климата до 2050 г., както и да намали до 2030 г. нетните си емисии на парникови газове с най-малко 55 % спрямо нивата от 1990 г., като междинна цел в посока към постигане на неутралност по отношение на климата. За да се постигне целта от 55 %, Европейската комисия предложи редица инициативи, познати като пакет „Подготвени за цел 55“.

Той се състои от набор от взаимосвързани предложения относно ценообразуването, целите, стандартите и мерките за подкрепа за осъществяване на необходимата преобразяваща промяна. Трансформирането на европейската икономика или европейското общество с цел постигане на неутралност по отношение на климата никога не е било считано за лека задача. Възможно е пандемията и възстановяването след нея да я утежнят още повече.

Все пак, както показва последният ни доклад „Тенденции и прогнози“, целта за намаляване с 55 % до 2030 г. не е нереалистична. С допълнителни усилия и политики Европа може да постигне тази цел. Нашият нов уебсайт „Климат и енергия в ЕС“ предоставя подробна информация относно напредъка на държавите — членки на ЕС, по отношение на целите им за 2030 г.

Трудни решения — отговорът е в социалната солидарност

Все още изпитваме икономическите последици от кризата с Covid-19. Внезапното прекратяване на много икономически дейности поради ограничителните мерки срещу Covid-19 създаде безработица или непълна заетост, намали производството и оказа натиск върху публичните средства. В момента се наблюдава неочаквано висок растеж след първоначалното свиване, но същевременно се наблюдават смущения в световната търговия.

Междувременно цените на енергията се покачват преди зимните месеци. По-специално цените на газа достигнаха рекордно високи стойности — до десетократно по-високи от преди една година. Много европейски държави разчитат на природния газ, а рязкото повишаване на цените се усеща в много домакинства. Това би могло да доведе до увеличаване на използваните по-замърсяващи горива като въглищата или просто до енергийна бедност. В момент, когато по-слабата икономическа активност означава по-ниски приходи от данъци и завишени публични разходи поради разходите за здравеопазване и безработица, които оказват допълнителен натиск върху публичните финанси, подобни политически решения няма да бъдат лесни.

Изправени пред такива трудности, дали да не понижим нивото на амбициите си или да забавим решенията? Съвсем не!

Забавените действия или бездействието няма да премахнат предизвикателствата, пред които сме изправени. Напротив, всяко забавяне много вероятно ще доведе до по-високи социални и здравни разходи в дългосрочен план. Всеки напредък в усилията в областта на климата и околната среда обаче може да доведе до конкретни ползи. Например по-чистият въздух помогна за спасяването на стотици хиляди човешки животи в Европа. Ако бяха дадени по-строги насоки от Световната здравна организация, това можеше да помогне да бъдат избегнати 170 000 случая на преждевременна смърт през 2019 г. По подобен начин можем да предприемем действия в областта на климата, като същевременно поемем социалната цена и помогнем на най-засегнатите.

Без значение колко трудни могат да бъдат всекидневните ни решения през 2022 г., трябва да имаме куража да продължим да вървим към целта за устойчиво развитие, определена в Европейския зелен пакт и осигурена с резултати чрез законодателни пакети като „Подготвени за цел 55“.

Ключът е в социалната солидарност. Европа вече е въвела някои механизми за финансиране в помощ на засегнатите. Трябва да укрепим този социален елемент от нашите усилия и за преодоляване на социалните неравенства, които икономическият преход може да породи. Вярвам, че заедно можем да изградим по-добро бъдеще за всички.

Нека използваме следващите 12 месеца, за да засилим амбицията си да изградим 2022 г. като година на солидарността, куража и надеждата. 

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводна статия, публикувана в бюлетина на ЕАОС, декември 2021 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: fit for 55 package
Действия към документ