следващ
предишен
елементи

Article

Решителни и отдадени на устойчивостта в Европа

Смяна на език
Article Публикуван 28-06-2023 Последна промяна 06-07-2023
1 min read
Годината е 1972 г.: Спомням си как се прибирахме пеша с баща ми от панаира на книгата в Антверпен с купища книги. Запазил съм три от тях: книга за застрашените видове, „Атлас на света“ на „Таймс“ и „Границите на растежа“. С течение на годините баща ми продължи да насърчава любопитството ми към природата — свят, който е много по-голям от непосредствената ни среда — и към този вид наука, който отвори пътя към критични дебати за бъдещето на обществото.

Заплахите, пред които сме изправени днес

Днес, 50 години по-късно, сме изправени пред може би най-големите заплахи за съществуването на съвременното обществоизменението на климата, загубата на биологично разнообразие, неограниченото замърсяване, изчерпването на ресурсите на Земята в съчетание с крайно неетично неравенство в целия свят. Политиката в областта на околната среда е включена в законодателството и институционализирана почти навсякъде, научните познания и технологии се подобриха, осведомеността се повиши, а вече имаме и широка глобална управленска инфраструктура. Не успяхме обаче да се справим с фундаменталната неустойчивост на преобладаващия икономически модел и неговите системи на производство и потребление.

Както посочва изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс:моделът не работи; имаме нужда от нов модел“. 

Не успяхме да постигнем промяната с три поколения глобални целиот Дневен ред 21 до Целите на хилядолетието за развитие и Целите за устойчиво развитие. Ще трябва да се съсредоточим не само върху подобряването на дейностите, но най-вече върху промяната в начина на работа. 


Отговорът на ЕС: Европейският зелен пакт 

Европейският съюз пое водещата роля в отговора на тези кризи като създаде Европейския зелен пакт. Това несъмнено е най-амбициозната, интегрирана, системна и ориентирана към бъдещето политическа стратегия, формулирана някога не само в Европа, но и в световен мащаб. Пактът ще промени нещата. В него се свързват целите в областта на околната среда и климата със социалните и икономическите измерения, включително връзката с ролята на финансовия сектор и бъдещето на промишлеността в Европа по начини, доскоро немислими в ЕС. 

Забележително е също така, че Европейският зелен пакт продължи да ни насочва във вярната посока когато се изправихме пред кризата с COVID-19, войната в Украйна, силните сътресения за икономиката и публичните финанси и социалното напрежение в Европа. В някои области тези кризи дори засилиха необходимостта от спешна промяна, както стана с енергийния преход, разпределянето на европейските бюджети и финансиране и справедливия преход. В нашите изследвания успяхме да разкрием последиците от живота в свят на VUCA (променливост, несигурност, комплексност и неопределеност). Обръща се повече внимание на системните научни изследвания и ориентираното към действия създаване на знания, прогнозиране и все по-голям акцент върху взаимодействието между науката и политиката при ответните действия на кризисни ситуации. Кризите стимулираха и по-широкия дебат за ролята на Европа в света и външните измерения на устойчивостта на нашия модел. 

В същото време се появиха различни доводи в полза на ограничаването на амбициите на Европа в областта на околната среда. Подобни аргументи пренебрегват спешната неотложност на борбата с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и неустойчивото използване на ресурсите. В годишният работен план на Европейската комисия за 2023 г. недвусмислено се казва: трябва да ускорим системния преход на нашите общества! 

Забавянето на прехода или намаляването на амбициите води до влошаване на състоянието и следователнодо безотговорно поведение, като само прехвърля тежестта към идните поколения. 

 

Нашата визия е решимост 

Да се върнем към баща ми. Той беше убеден европеец. Вярваше в този единствен по рода си политически проект за обединяване на един континент, преживял през вековете безброй войни. За него Европа беше много повече от свободен пазар. Той щеше да се вдъхнови и окуражи от Европейския зелен пакт (не само защото в него се споменава водещият доклад на Агенцията SOER 2020 като основа на анализа). Той обаче щеше да е също толкова обезпокоен от изгубеното време, краткосрочния и тесен фокус на тези, които се опитват да ограничат целите, или на онези, които все още мислят, че можем да градим бъдеще на планета, която изчерпваме, замърсяваме и унищожаваме. 

Ще цитирам отговора на Жан Моне, когато му задават въпроса дали е оптимист:Не съм нито песимист, нито оптимист“. Изпълнен съм с решимост.“ Визията на Европейския зелен пакт вероятно ще изисква повече решителност през следващите десетилетия, за да бъде приложена, в сравнение с усилието, което вложихме за оформянето и приемането й през последните четири години. 

За мен беше удоволствие да работя в ЕАОС през последните десет години с най-отдадените колеги и също толкова мотивираните партньори в нашата мрежа и други европейски мрежи от специалисти на високо ниво. За мен това беше привилегия, за която ви благодаря и съм признателен. 

Да си пожелаем решимост както поотделно, така и като екип! 

 

Hans Bruyninckx 

Ханс Брюнинкс
Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводна статия, публикувана в бюлетина на ЕАОС, брой № 1/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: eea newsletter, editorial
Действия към документ