следващ
предишен
елементи

Article

При всяко вдишване - Качеството на въздуха в Европа

Смяна на език
Article Публикуван 02-03-2009 Последна промяна 11-05-2021
* Действащите лица в тази история са измислени. Въпреки това данните са истински. Историята се случва на 27 юли 2008 г., когато бе пуснато предупреждение за качеството на въздуха в Брюксел
 

Анна е на 37 години и живее в центъра на Брюксел. Тя и малкият й син Йохан планират екскурзия извън оживения град. Анна страда от астма и лекарят я е предупредил за опасностите от замърсяването на въздухаo,особено през горещите летни дни.

Анна е чувала за лондонските мъгли от 50-те години на XX век, които са убили 2 000 души за една седмица. Тя си спомня вечерните новини от детството, които показват мъртва риба и загиващи дървета, когато киселинните дъждове за пръв път се появиха в полето на общественото внимание през 70-те години на XX век.

Майчинството и скорошният пристъп на астма съвсем основателно върнаха замърсяването на въздуха обратно в нейното съзнание. Факт е, че емисиите на много замърсители на въздуха са спаднали значително в цяла Европа от детството на Анна досега. Въздухът, който дишат тя и Йохан, е значително подобрен в сравнение с миналото, а политиката по отношение на въздуха е сред успехите в усилията на ЕС по опазване на околната среда. По специално политиката на ЕС драстично намали емисиите на сяра, основен компонент на киселинните дъждове.

Въпреки това по отношение на азота – също основен компонент на киселинния дъжд – не са полагани същите усилия и така той продължава да причинява големи проблеми. Значителен дял от градското население на Европа все още живее в големи градове, където редовно се надвишават пределните норми, определени от ЕС за качеството на въздуха за защита на здравето на хората. Всяка година много повече хора умират преждевременно заради замърсяването на въздуха в Европа, отколкото при пътни инциденти.

Все още не е постигната целта на Европа за постигане на нива на качество на въздуха, които да не вредят на здравето на хората или на околната среда. Според анализа на ЕАОС 15 от 27-те държави-членки на ЕС няма да успеят да изпълнят една или повече от предвидените в закона задължителни цели за 2010 г. за намаляване на вредните замърсители на въздуха.

Малки твърди частици и озон

Два замърсителя, фините твърди частици и приземният озон, са всеобщо признати за най-значимите по отношение на въздействието върху здравето. Дългосрочното и максимално излагане може да доведе до различни последици за здравето, които варират от леко раздразнение на респираторната система до преждевременна смърт.

Твърдите частици, термин, използван за описание на различни малки частици от източници като газове, отделяни от превозни средства и домашни печки, засягат белите дробове. Излагането може да навреди на хора от всички възрасти, но страдащите от сърдечни и респираторни проблеми са особено изложени на риск.

По последни данни на ЕАОС от 1997 г. насам до 50% от градското население на Европа може да е било изложено на концентрирани твърди частици над допустимите стойности за ЕС, определени за защита на човешкото здраве. Цели 61% от градското население може да е било изложено на нива на озон, надвишаващи целта на ЕС. Изчислено е, че ТЧ2.5 (фини твърди частици) във въздуха намаляват статистическата продължителност на живота в ЕС с повече от осем месеца.

ЕАОС отбелязва, че докато емисиите на тези два ключови замърсители на въздуха са намалели от 1997 г. насам, измерените концентрации във въздуха, който дишаме, са останали в общи линии същите. Все още не знаем защо не се наблюдава намаление в заобикалящите ни концентрации, може би се дължи на комбинация от няколко фактора: повишените температури, причинени от изменението на климата, могат да засегнат качеството на въздуха; може би приемаме замърсения от други континенти или естествените емисии на вещества, сформиращи озона, изпускани от дърветата, например.

Ден в провинцията

Анна планира ден в провинцията с Йохан. Преди да тръгнат от апартамента, тя влиза в IRCEL, правителствен уебсайт, предоставящ редовна информация за качеството на въздуха в Белгия. Като използва картите, Анна може да разгледа данни и прогнози, включително и за фините твърди частици, озона, азотния двуокис, серния двуокис и много други. Данните са препредадени в Интернет от станции за наблюдение в страната.

Подобренията в наблюдението и наличната информация за замърсяването на въздуха е още един успех от последните години. Например, местните данни за нивата на озона сега се предават на услугата „Озон онлайн” на ЕАОС (1), която предлага преглед на ситуацията в цяла Европа.

Анна преглежда картата на Белгия, като увеличава данните на станция за наблюдение в центъра на Брюксел, едва на два километра от дома й.

Данните, снети преди минути, сочат високи нива на озон в Брюксел. Наистина уебсайтът прогнозира, че нивата ще надвишат целевите стойности на ЕС по-късно през деня и отново на следващия ден (фигура 1).

Анна излиза от блока си и се запътва към най-близката станция на метрото, на 10 минути пеша. Навън, на улицата, лесно може да се види цялостното въздействие на градските проблеми с уличното движение – както и да се помирише.

Емисиите на газове, отделяни от колите в центъра на Брюксел, а и във всички големи градове, дразни респираторния тракт, очите и белите дробове. Анна и Йохан влизат в местната ж.п. гара и поемат към провинцията.

Скоро Анна и Йохан навлизат в национален парк край Брюксел. На един знак пише, че посещават обект на „Натура 2000“ – една част от паневропейска екологична мрежа, създадена, за да обезпечи естествените местообитания и да поддържа редица растителни и животински видове.

Азот

Но каква е тази миризма? Трактор пръска с течна тор недалеч на полето. Това е дразнещо, мисли си Анна, но също така е част от истинския селски живот, който е показан като много по-романтичен в книгите с картинки на Йохан.

Острата миризма е причинена от цели 40 различни химически вещества, изпускани от тора. Амонякът (NH3), летливо азотно съединение, е едно от тях. В много високи концентрации NH3 е изгарящ и може да навреди на респираторния тракт. Въпреки това нивата тук не са опасни за човешкото здраве. Анна може да си въздъхне с облекчение, макар и при такова зловоние.

Азотът е основно подхранващо вещество в природата. Форми на реактивния азот всъщност се използват от нашето тяло за производство на протеини. Въпреки това прекалено големите количества на азот могат да доведат до сериозни екологични и здравни проблеми.

Киселинният дъжд се образува при наличието на високи нива на серни и азотни оксиди във въздуха. Един от големите успехи на политиката в областта на замърсяването на въздуха през последните десетилетия бе значителното намаляване на емисиите на серен диоксид. 32-те държави-членки на ЕАОС намалиха серните емисии със 70% между 1990 г. и 2006 г. От друга страна не е постигнат подобен успех с азота.

След намаляването на серните емисии, азотът сега е основният окислителен компонент във въздуха. Земеделието и транспортът са основните източници на азотно замърсяване, само земеделието допринася за повече от 90% от емисиите на амоняк (NH3).

Неочаквано, Йохан, който до този момент е вървял с несигурна походка, губи равновесие и пада в туфа пареща коприва. След като го вдига и изтупва, Анна забелязва копривата навсякъде наоколо. Тя има ясни спомени като дете в градината на съседите. По онова време копривата растеше около купчина компост, използвана също и за сметище за птичи тор.

Това не е случайно – парещата коприва е индикатор за висока концентрация на азот в почвата.

Еутрофикацията е най-вероятната причина за избуялата коприва около Йохан. Появява се при наличието на прекалено много химически подхранващи вещества (като N) в дадена екосистема, било то на сушата или във водата. Във водата се наблюдава прекомерно разрастване на растението и последващо гниене, което на свой ред води до по-нататъшни последствия, включително и изчерпване на кислорода. Рибите и другите животни и растения в крайна сметка се задушават, тъй като запасите от кислород са изчерпани.

Изобилието на копривата тук предполага, че въпреки че това е защитено местообитание, обектът по „Натура 2000“ не е имунизиран срещу натрупвания на азот, пренасяни по въздуха. Оградата, която пази земята, не осигурява защита – всъщност построяването на парник около местността би било единственият начин за пълната му закрила срещу вещества, пренасяни по въздуха.

 

Усилията за смекчаване на последиците от изменението на климата ще подобрят качеството на въздуха

През януари 2008 г. Европейската комисия предложи пакет от мерки в областта на изменението на климата и енергетиката, за да се:

  • намалят емисиите от парникови газове с 20% до 2020 г.;
  • увеличи делът на възобновяемите енергийни източници с 20% до 2020 г;
  • подобри енергийната ефективност с 20% до 2020 г.

Усилията, необходими за изпълнението на тези цели, ще намалят и замърсяването на въздуха в Европа. Например, подобренията в енергийната ефективност и засиленото използване на енергия от възобновяеми източници ще доведе до намаляване на количествата на изгаряне на изкопаеми горива – ключов източник на замърсяването на въздуха. Тези положителни странични ефекти са известни като „съпътстващи ползи” от политиката в областта на изменението на климата.

Оценява се, че гореспоменатият пакет ще намали разходите за изпълнението на целите на ЕС относно замърсяването на въздуха с 8,5 милиарда евро на година. Спестяванията от здравни услуги в Европа могат да достигнат шесткратен размер на тази сума.


Поглед към бъдещето

Тъй като за замърсяването на въздуха не съществуват националните граници, по проблема трябва да се полагат усилия на международно ниво. Конвенцията на ООН за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния (Конвенцията LRTAP), по която беше постигнато споразумение през 1979 г., бе подписана от 51 страни и осигурява основата за международната борба със замърсяването на въздуха.

Паралелно с това ЕС е разработил политики, ограничаващи общите емисии за всяка държава-членка, като определя задължителни пределни норми. Директивата относно националните тавани на емисии е ключова политика на ЕС. Тя определя „таваните” или пределни стойности за четири замърсители: серен двуокис (SO2), азотен двуокис (NOX), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) и амоняк (NH3). Държавитечленки трябва да изпълнят тези пределни стойности до 2010 г.

ЕАОС смята, че е необходимо по-нататъшно намаляване на емисиите с цел същинската защита на околната среда и здравето. Според анализ на ЕАОС на последните данни по директивата за националните тавани (2) се очаква 15 държави-членки да не изпълнят поне един от четирите тавана; като се очаква 13 да не изпълнят таваните за двата замърсителя, които съдържат азот NOX и NH3 (3).

През 2009 г. Европейската комисия планира да публикува предложение за преразглеждане на действащата директива за националните тавани на емисии, включително и по-строги тавани за 2020 г. Вероятно за първи път ще бъдат предложени национални пределни стойности за фини твърди частици (ТЧ2.5).

Директивата за националните тавани на емисии се отразява в директиви за качеството на въздуха, които определят пределни стойности и целеви стойности за главните замърсители на въздуха. Новоприета директива, известна като директива „По-чист въздух за Европа”, бе приета през април 2008 г. За първи път тя определя пределни стойности със задължителен характер за концентрации от ТЧ2.5 (фини твърди частици), които трябва да бъдат постигнати през 2015 г. Европейската комисия също така порицава страните за неизпълнението на по-рано поставените цели и при липсата на очертани достатъчни мерки за подобряване на представянето, е започнала процедура за нарушение. По-късно вечерта, докато гледаше вечерните новини, Анна видя, че е било издадено предупреждението за качеството на въздуха от правителството в отговор на завишените нива на озон над прага на ЕС. В предупреждението гражданите с дихателни проблеми се съветват да предприемат предпазни мерки, като например да избягват изморителна дейност, докато нивата на озона са високи.

Справки

Координационен център за ефектите, Център за данни на Международната програма за сътрудничество в областта на моделирането и картирането на критични нива и натоварвания и ефектите върху замърсяването на въздуха, Рискове и тенденции (ICP Modelling and Mapping, ICP M&M)

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух в Европа.

EEA, 2006. Air quality and ancillary benefits of climate change policies, EEA Technical report No 4/2006. (ЕАОС, 2006 г. Качеството на въздуха и допълнителните ползи от политиките в областта на изменението на климата, ЕАОС, Технически доклад No 4/2006.)

EEA, 2008a. The NEC Directive status report. EEA Technical report No 9/2008. (ЕАОС, 2008а. Доклад за статута по Директивата относно националните тавани за емисиите. ЕАОС, Технически доклад No 9/2008)

EEA, 2008b. Annual European Community LRTAP Convention emission inventory report 2008. EEA Technical report No 7/2008. (ЕАОС, 2008b. Годишен доклад за инвентаризация на емисиите по Конвенция LRTAP за 2008 г. ЕАОС. Технически доклад No 7/2008.)

EEA, 2009. Assessment of ground-level ozone within the EEA member countries with focus on long-term trends (in preparation). (ЕАОС, 2009 г. Оценка на приземния озон в рамките на държавите-членки на ЕАОС с акцент върху дългосрочните тенденции (в процес на изготвяне).

ЕАОС. Основен набор от индикатори CSI

04: Превишаване на пределните норми за качество на въздуха в градските зони.

ЕАОС. Уебсайт за озона. Замърсяване с озон в Европа

Европейска комисия, 2002 г. Шеста програма за действие на Общността в областта на околната среда 2002-2012 г.( 1600/2002/EО).

Европейска комисия. 2005а. Генерална дирекция „Енергетика и транспорт

Европейска комисия. Тематична стратегия за замърсяването на въздуха (2005 г.). Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент COM(2005)446 окончателен, и съобщение до медиите

Европейска комисия, 2005б. Тематична стратегия за замърсяването на въздуха (2005 г.) Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент COM(2005)446 окончателен

IIASA, 2008. 'National Emission Ceilings for 2020 based on the 2008 Climate & Energy Package'. NEC Scenario Analysis Report Nr.

6. International Institute for Applied Systems Analysis, July 2008. (IIASA, 2008. Национални тавани на емисиите за 2020 г. въз основа на пакета от мерки в областта на изменението на климата и енергетиката за 2008 г. Доклад с анализ на сценарии по NEC No 6. Международен институт за приложен системен анализ, юли 2008 г.)

Работна група в областта на реактивния азот TFNr), дългосрочното трансгранично замърсяване на въздуха.

 

(1) Замърсяването с озон в цяла Европа: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone. В момента се разработва подобна услуга, която осигурява местна информация за нивата на праховите частици в цяла Европа.

(2) Докладът по статута на Директивата за националните тавани на емисиите (Технически доклад на ЕАОС No 9/2008) документира данните, официално представени от държавите-членки в края на 2007 г.

(3) Белгия, Франция, Германия и Холандия смятат, че новите политики и мерки, които още не са в сила, ще им помогнат да достигнат до таваните на емисиите през 2010 г. Освен това няколко други държави-членки смятат, че ще преизпълнят първоначално заложените тавани.

Permalinks

Действия към документ