volgende
vorige
items

Waste•smART – Creatieve wedstrijd

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 22-03-2023
3 min read
This page was archived on 15-03-2023 with reason: Content is outdated
Denk je eens in hoeveel grondstoffen, energie en arbeid er nodig zijn voor de productie van voedsel, auto's, kleding, gsm’s ... kortom voor alles wat wij gebruiken en consumeren. Als we deze producten niet hergebruiken en recycleren, komen ze uiteindelijk op stortplaatsen of in verbrandingsovens terecht. Iedere burger van de EU genereert jaarlijks gemiddeld een halve ton aan huishoudelijk afval. Afval is niet alleen een economisch verlies, het kan ook schadelijk zijn voor het milieu en voor onze gezondheid.
  • Hoe kijk jij aan tegen voedselverspilling, bouwafval, stortplaatsen en compostering?
  • Hoe kunnen we op een betere manier de hoeveelheid afval verminderen en meer afval hergebruiken of recycleren?
  • Hoe kunnen we door hergebruik en recyclage bereiken dat we minder grondstoffen hoeven te winnen?
  • Hoe wil jij dat het afvalstoffenbeleid van Europa er in de toekomst uitziet?

Het Europees Milieuagentschap (EEA) nodigt je uit om mee te doen aan een wedstrijd waarin je op een creatieve manier je visie kunt geven op afval in Europa: Waste•smART.

submissions cartoons

Stuur ons vóór 30 september 2013 je bijdrage in de vorm van een foto, cartoon of video. De winnaars ontvangen een geldprijs. Bovendien maken alle finalisten kans op promotie van hun werk door het EEA en zijn partners in alle Europese landen.

Hoe kan je meedoen?

  1. Maak een originele foto (lange zijde >2000px), een korte videofilm (30-90 seconden) of een cartoon (één plaatje) met een korte ondersteunende tekst, die voldoet aan het wedstrijdreglement.
  2. Upload je creatie naar een website voor het delen van bestanden, bijvoorbeeld Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish of Photobucket.
  3. Vul het onlinewedstrijdformulier in en zet daarin een link naar je beeld- of videobestand.

VERZEND HET FORMULIER

Insturen kan tot 30 september 2013 om 12.00 uur (CET). Deelname is gratis.

De wedstrijd staat open voor burgers van de landen die lid zijn van het EEA en de landen van de Westelijke Balkan waarmee het een samenwerkingsverband is aangegaan. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Je moet in het bezit zijn van de volledige auteursrechten op het ingestuurde materiaal. Door het insturen van het deelnameformulier word je geacht in te stemmen met het wedstrijdreglement en de voorwaarden. Het wedstrijdreglement en de voorwaarden zijn op 1 juni 2013 gepubliceerd.

Aangezien er mogelijk veel inzendingen op het laatste moment zullen worden ingediend, raden wij je aan om het deelnameformulier ruim vóór de einddatum in te sturen.

Als je vragen hebt over de wedstrijd, kan je een e-mail sturen naar competitions@eea.europa.eu.

Meer weten over afval in Europa

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Westrijddetails

Prijzen

De winnaar in elke categorie (foto, video, cartoon) ontvangt een geldprijs van 500 EUR.

Daarnaast wordt over de verschillende wedstrijdcategorieën heen één jeugdprijs van 500 EUR uitgeloofd aan een winnaar in de leeftijd van 18 tot 24 jaar (geboren in de kalenderjaren 1995-1989).

Alle finalisten worden voorgedragen voor de publieksprijs en hun werk kan worden verspreid in digitale en gedrukte publicaties van het EEA en zijn Europese partners.

De inzenders behouden het auteursrecht op de materialen die zij voor deze wedstrijd hebben ingestuurd. Iedere deelnemer verleent het EEA echter wel het recht om de ingezonden materialen – met vermelding van de houders van het auteursrecht – te gebruiken in zijn communicatie over het milieu.

Selectie van de winnaars

Het EEA benoemt een comité voorde preselectie bestaande uit communicatie- en milieudeskundigen. Dit comité selecteert maximaal tien finalisten voor elk van de drie categorieën. Hun inzendingen worden vervolgens beoordeeld door een externe jury. Deze jury, bestaande uit deskundigen op het gebied van milieucommunicatie uit heel Europa, kiest vervolgens voor elke categorie een winnaar.

Voor de publieksprijs kan in de periode van 15 oktober tot 15 november 2013 door het publiek worden gestemd op de inzendingen van de finalisten die in de preselectiecomité zijn gekozen.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Daarom is het heel belangrijk dat je correcte contactgegevens verstrekt. De winnaars worden in december 2013 bekendgemaakt.

Tijdschema

Opening inzendings-termijn

Einde inzendings-termijn

Bekendmaking finalisten

Start publieks-stemming

Einde publieks-stemming

Bekendmaking winnaars

1 juni 2013

30 september 2013

15 oktober 2013

15 oktober 2013

15 november 2013

16 december 2013

Links

Permalinks

Geographic coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: waste, public outreach
Documentacties