nästa
föregående
poster

Waste•smART – kreativ tävling

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-03-22
3 min read
This page was archived on 2023-03-15 with reason: Content is outdated
Tänk dig alla de resurser, all energi och all arbetskraft som krävs för att producera mat, bilar, kläder, mobiltelefoner och allt annat som vi konsumerar. Utan återanvändning och återvinning riskerar de att hamna på soptippar eller i förbränningsanläggningar. EU-medborgarna genererar i genomsnitt ett halvt ton hushållsavfall per person och år. Avfall kan vara en ekonomisk förlust och även ha negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
 • Hur ser du på mat som slängs, byggavfall, soptippar, komposter?
 • Hur kan vi minska, återanvända eller återvinna avfall på ett bättre sätt?
 • Hur kan återanvändning och återvinning minska behovet av att utnyttja nya resurser?
 • Hur tycker du att Europas avfallspolitik borde se ut i framtiden?

Europeiska miljöbyrån inbjuder dig härmed att dela med dig av dina åsikter om avfallet i Europa i en ny kreativ tävling kallad Waste•smART.

submissions cartoons

Uttryck dina tankar senast den 30 september 2013 i fotografier, teckningar eller videofilmer. Vinnarna får en prissumma och alla finalister kommer att ha chans att få ut sina verk via Europeiska miljöbyrån och dess partners runt om i Europa.

Hur deltar man?

 1. Ta eller skapa ett originalfoto (långsida >2 000 px), en kort videofilm (30–90 sekunder) eller en teckning (en serieruta), åtföljd av en kort text som följer riktlinjerna i tävlingsreglerna.
 2. Ladda upp filen på en fildelningssajt som Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish eller Photobucket.
 3. Fyll i inlämningsformuläret online och ange en länk till din bild eller videofilm.

SKICKA IN DITT BIDRAG

Sista inlämningsdag: 30 september 2013 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid). Deltagande är gratis.

Tävlingen är öppen för medborgare i EEA:s medlemsländer (EEA) och samarbetsländer på Västra Balkan. Deltagare måste vara fyllda 18 år.

Du måste ha fullständig upphovsrätt till det inlämnade materialet. Genom att skicka in ett bidrag anses du ha godtagit tävlingsreglerna och villkoren. Tävlingsregler och villkor kommer att meddelas den 1 juni 2013.

För att undvika att stora mängder av tävlingsbidrag lämnas in i sista minuten råder vi dig att skicka in ditt bidrag i god tid före sista inlämningsdag.

Frågor om tävlingen kan skickas till: competitions@eea.europa.eu.

Ta reda på mer om avfall i Europa

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Tävlingsinformation

Priser

Vinnaren i varje kategori (foto, videofilm, teckning) får en prissumma på 500 euro.

Dessutom kommer ett ungdomspris på 500 euro att delas ut till det vinnande bidrag som väljs ut bland bidrag inlämnade av personer i åldern 18–24 år (födda kalenderåren 1989–1995) i någon av tävlingskategorierna.

Alla finalister kommer att kunna vinna allmänhetens pris och deras bidrag kan komma att visas i Europeiska miljöbyråns och dess europeiska partners framtida digitala och tryckta material.

Deltagarna behåller upphovsrätten till det material som de lämnar in till tävlingen, men ger Europeiska miljöbyrån rätt att använda det inlämnade materialet i sitt kommunikationsmaterial om miljöfrågor, under förutsättning att upphovsmännen anges.

Urvalsprocess

Europeiska miljöbyrån ska utse en förvalskommitté bestående av experter inom kommunikation och miljöfrågor som ska välja ut högst 10 finalister till var och en av de tre kategorierna. Dessa ska därefter bedömas av en extern jury. Juryn kommer att bestå av experter på miljökommunikation från hela Europa och utse en vinnare i varje kategori.

När det gäller det pris som röstas fram av allmänheten kommer de tävlingsbidrag som lämnats in av de finalister som väljs ut av förvalskommittén att läggas ut och allmänheten kan rösta på dem mellan 15 oktober och 15 november 2013.

Vinnarna kommer att få besked med e-post så se till att du lämnar korrekt kontaktinformation. Vinnarna kommer att tillkännages i december 2013.

Tidtabell

Första inlämningsdag

Sista inlämningsdag

Finalister tillkännages

Allmänheten kan börja rösta

Sista chansen för allmänheten att rösta

Vinnarna tillkännages

1 juni 2013

30 september 2013

15 oktober 2013

15 oktober 2013

15 november 2013

16 december 2013

Länkar

  Permalinks

  Geographic coverage

  Taggar

  Insorterad under
  Insorterad under waste, public outreach
  Dokumentåtgärder