следващ
предишен
елементи

Waste•smART — творчески конкурс

Смяна на език
Страница Последна промяна 22-03-2023
1 min read
This page was archived on 15-03-2023 with reason: Content is outdated
Представете си всичките ресурси, енергия и труд, които се използват за производството на храна, автомобили, дрехи, мобилни телефони и всичко, което консумираме. Ако не ги използваме повторно и не ги рециклираме, те могат да се озоват в сметищата или в заводите за преработване на отпадъци. Всяка година гражданите на ЕС генерират средно половин тон домакински отпадъци на човек. Отпадъците могат да са икономическа загуба, но те оказват неблагоприятно въздействие и върху околната среда и здравето на човека.
  • Какво мислите за хранителните отпадъци, строителните отпадъци, депата за отпадъци, компостирането?
  • Как можем да намалим, да използваме повторно или да рециклираме отпадъците?
  • Как повторната употреба и рециклирането могат да намалят необходимостта от добиване на нови ресурси?
  • Каква бихте искали да бъде бъдещата политика на Европа по отношение на отпадъците?

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) Ви приканва да споделите мнението си за отпадъците в Европа в нов творчески конкурс — Waste•smART.

submissions cartoons

Споделете мислите си до 30 септември 2013 г. чрез: снимка, карикатура или видео. Победителите от конкурса ще получат парична награда, а всички финалисти имат шанс тяхната творба да бъде популяризирана от ЕАОС и нейните партньори в цяла Европа.

Как да се включите?

  1. Направете или създайте оригинална снимка (дълга страна >2000 пиксела), кратко видео (30—90 секунди) или карикатура (единично изображение), допълнени с кратък текст, като спазвате инструкциите в правилата на конкурса.
  2. Качете файла в сайт за споделяне в интернет като Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish или Photobucket.
  3. Попълнете онлайн формуляра за участие, като предоставите връзка към Вашето изображение или видео.

РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ТВОРБА

Краен срок за регистрация: 30 септември 2013 г., 12,00 ч. (централноевропейско време). Участието е безплатно.

Конкурсът е отворен за граждани на държавите, членуващи в ЕАОС и сътрудничещите страни от Западните Балкани. Всички участници трябва да са навършили 18 години.

Необходимо е да притежавате пълни авторски права върху регистрирания материал. С подаването на формуляра за участие се счита, че сте приели Правилата и условията на конкурса. Правилата и условията на конкурса ще бъдат публикувани на 1 юни 2013 г.

Поради очаквания голям брой регистрации в последния момент, Ви препоръчваме да изпратите Вашия материал преди крайния срок.

Ако имате въпроси относно конкурса, изпратете имейл на адрес: competitions@eea.europa.eu.

Научете повече за отпадъците в Европа

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Информация за конкурса

Награди

Победителят във всяка категория (снимка, видео, карикатура) ще получи парична награда от 500 евро.

Освен това ще бъде присъдена Младежка награда от 500 евро за печелившата творба, избрана между материалите, подадени от лица на възраст между 18 и 24 години (родени през календарните години 1995—1989) във всяка от конкурсните категории.

Всички финалисти ще бъдат предложени за Наградата на публиката, като те могат да бъдат включени и в бъдещи цифрови и печатни материали на ЕАОС и нейни европейски партньори.

Авторските права върху материалите, регистрирани за настоящия конкурс, принадлежат на съответните участници. Въпреки това всеки участник предоставя на ЕАОС правото да използва регистрираните материали в свои съобщения, свързани с околната среда, като посочва притежателя на авторското право.

Процес на подбор

ЕАОС ще назначи комисия за предварителен подбор, включваща експерти по информация и околна среда, която ще избере максимум 10 финалисти във всяка от трите категории, които след това ще бъдат представени на външно жури. Журито, състоящо се от експерти по информация в областта на околната среда от цяла Европа, ще определи победител във всяка категория.

Материалите на финалистите, предложени от комисията за предварителен подбор, ще бъдат достъпни за публично гласуване за Наградата на публиката в периода 15 октомври—15 ноември 2013 г.

Победителите ще бъдат уведомени по имейл. Поради това е изключително важно да предоставите верни данни за контакт. Оповестяването на победителите ще се извърши през декември 2013 г.

Срокове

Начало на подаване на регистрации

Край на подаване на регистрации

Оповестяване на финалистите

Начало на публичното гласуване

Край на публичното гласуване

Оповестяване на победителите

1 юни 2013 г.

30 септември 2013 г.

15 октомври 2013 г.

15 октомври 2013 г.

15 ноември 2013 г.

16 декември 2013 г.

Връзки

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: waste, public outreach
Действия към документ