Kişisel araçlar

sonraki
önceki
öğeler

Içeriğe geçiş yap. | Gösterime geç

Sound and independent information
on the environment

Buradasınız: Ana Sayfa / Legal notices / Sorumluluğun Reddi

Sorumluluðun Reddi

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 2014.01.16 15:16

Avrupa Çevre Ajansý, bu sitedeki bilgilerle olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekte olup, bu bilgilerin tamamý EEA'nýn veya diðer Avrupa Topluluklarý kurum ve kuruluþlarýnýn resmi görüþünü yansýtmamaktadýr.

Bu sitedeki malzemelerin tamamý kapsamlý, tam, doðru veya güncel olmayabilir ve bu malzemeler, EEA servislerinin üzerinde hiçbir denetimi olmadýðý ve EEA'nýn hiçbir sorumluluk kabul etmediði harici sitelere baðlantýlar içerebilir. Avrupa Çevre Ajansý veya Ajans adýna hareket eden herhangi bir kiþi veya þirket bu web sitesinin içeriðinden ve kullanýmýndan sorumlu deðildir.

Amacýmýz bu bilgileri güncel ve doðru tutmaktýr. Herhangi bir hatanýn bize bildirilmesi durumunda, bunlarý düzeltmeye çalýþacaðýz.

Geographic coverage

Belge İşlemleri

Yorumlar

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100