Biz kimiz

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 2016.08.11 16:18
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Avrupa Birliği'nin bir ajansıdır. Görevimiz çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgi sunmaktır. Çevre politikası geliştirme, benimseme, uygulama ve değerlendirme alanında çalışanların yanı sıra halkın geneli için de başlıca bilgi kaynaklarından biriyiz. Hali hazırda 33 ülke AÇA üyesidir.

AÇA'yı kuran tüzük Avrupa Birliği tarafından 1990 yılında kabul edilmiştir. 1993'ün sonunda, AÇA'nın Kopenhag'a kurulmasına yönelik kararın hemen akabinde yürürlüğe girmiştir. Çalışmalar esasen 1994 yılında başlamıştır. Tüzük ayrıca Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) da kurmuştur.

AÇA'nın görevi:

  • Topluluk ve üye ülkelerin çevrenin iyileştirilmesi, çevresel hususların ekonomik politikalarla bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe geçiş hakkında bilgilendirilmiş kararlar almalarına yardımcı olmak
  • Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) koordine etmektir

Başlıca müşterilerimiz Avrupa Birliği kurumları —  Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Konsey — ve üye ülkelerimizdir. Avrupa politika aktörlerinden oluşan bu esas gruba ek olarak, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi gibi AB kurumlarına da hizmet vermekteyiz.

İş dünyası, akademi, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplumun diğer bölümleri de bilgilerimizin önemli kullanıcıları arasında bulunmaktadır. Bilgi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde saptamak ve sunulan bilginin kendileri tarafından anlaşıldığı ve karşılandığından emin olmak için, müşterilerimizle iki yönlü bir iletişim kurmaya çalışmaktayız.

Kurum personeli halkla ilişkilerinde "İyi İdari Davranış Kurallarına” uymalıdır. Söz konusu kurallar  Yönetim ve çıkar çatışmasının önlenmesi politikası ve  Yolsuzlukla mücadele stratejisinin parçasıdır. 

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçin.

İlgili içerik

Geographic coverage

Europe
Belge İşlemleri
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100