Европейска агенция за околна среда

Добре дошли в Европейската агенция за околна среда
Този сайт представя съдържанието, което имаме на разположение на вашия език. За да се проучи нашето производство и пълната база от знания , моля посетете нашия главен сайт на английски език

Какво ново

Архив
Event: 6 - 8 June 2017, San Sebastián, Spain

AZTI & EEAcademy Summer School

"The Water Framework Directive implementation: is it possible to achieve good ecological status in European waters, from the lessons learnt?"
Register here
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100