Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Vatten

Vatten

Ändra språk

Vatten är nödvändigt för att det ska finnas liv på vår planet. Våra ekosystem, vårt samhälle och vår ekonomi behöver rent sötvatten i tillräckliga mängder för att må bra. Men vatten håller på att bli en alltmer knapp och hotad resurs i många delar av världen, och Europa är inget undantag. Vi måste förbättra vårt sätt att hushålla med våra vattenresurser om vi ska kunna fortsätta att utnyttja de livsviktiga tjänster som våra vattenekosystem ger oss. More

Viktiga fakta och meddelanden
I Europas sötvatten finns en mängd föroreningar, t.ex. näringsämnen, metaller, bekämpningsmedel, patogena mikroorganismer, industrikemikalier och läkemedel. De kan skada akvatiska ekosystem, försämra livsmiljöer och leda till att växt-... Ytterligare

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100