”Människan först” för gröna, beboeliga städer

Våra städer utsätts för aldrig tidigare skådade påfrestningar genom allt fler invånare, trafikkaos och klimatförändring. Hur kan vi göra städerna lättare att ta sig fram i, drägligare att bo i och mer hållbara? Ett stadsplaneringsföretag hjälper till att förändra sättet vi planerar städer på. Vi har talat med Helle Søholt, grundare och vd för Gehl Architects, Köpenhamn, för att ta reda på mer.

Läs mer

Gröna val: beslutsfattare, investerare och konsumenter…

Från promenader och elbilar till gigantiska lastfartyg och höghastighetståg finns det en lång rad olika transportalternativ. Många faktorer, såsom pris, avstånd, tillgång till infrastruktur och bekvämlighet, kan vara avgörande vid val av transportslag. Bilfärder är den typ av persontransport som de flesta i Europa föredrar framför alla andra. Men också i detta fall är vissa alternativ grönare än andra. Hur kan vi välja grönare alternativ?

Läs mer

Åtgärder för att mätta den hungriga staden

Ingredienserna till de måltider vi äter hemma eller på restaurang kommer från när och fjärran. I en allt mer urbaniserad och globaliserad värld måste livsmedlen som produceras på landet transporteras in till städerna. Mycket fokus har lagts på att minska livsmedlens transportsträcka, vilket kan vara ett relevant men ibland begränsat koncept. Ett smartare och renare transportsystem skulle bara lösa en del av problemet. En bredare analys måste göras av hela livsmedelssystemet.

Läs mer

Grön infrastruktur – bättre livsbetingelser genom naturbaserade lösningar

Grön infrastruktur erbjuder attraktiva lösningar på såväl miljöproblem som sociala och ekonomiska problem och måste därför fullt ut integreras i olika politikområden. Europeiska miljöbyrån förbereder nu en rapport om vilken roll grön infrastruktur har när det gäller att minska effekterna av naturkatastrofer till följd av väder- och klimatförändringar. Vi bestämde oss därför för att prata med rapportens huvudförfattare Gorm Dige, projektledare med ansvar för territoriell miljöanalys samt politisk och ekonomisk analys.

Läs mer

Klimatförändringen och städerna

De flesta européer bor nu i städer och därför kommer de val vi gör i fråga om städernas infrastruktur att få stort inflytande på hur väl vi klarar av klimatförändringen. Tätare nederbörd, översvämningar och värmeböljor kommer troligen att höra till de utmaningar som europeiska städer ställs inför grund av klimatförändringen. Vi frågade Holger Robrecht, biträdande regional direktör vid Internationella rådet för lokala miljöinitiativ (ICLEI), vad städerna gör för att anpassa sig till klimatförändringen.

Läs mer

Hur kan man göra städer gröna?

Mer än tre fjärdedelar av européerna bor i tätorter. Det som stadsborna producerar, köper, äter och kastar bort, hur de förflyttar sig och var de bor har stor inverkan på miljön. Hur en stad byggs påverkar samtidigt hur dess invånare bor. Vi frågade Roland Zinkernagel från Malmö kommun om vilka konkreta åtgärder de vidtar för att göra staden mer hållbar.

Läs mer

Dublin tacklar luftföroreningarnas hälsokonsekvenser

Martin Fitzpatrick är förste miljöskyddsinspektör vid kommunens enhet för övervakning av luftkvalitet och buller i Dublin på Irland. Han är även Dublins kontaktperson för ett pilotprojekt som Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö och Europeiska miljöbyrån startat för att förbättra genomförandet av luftlagstiftningen. Vi frågade Martin hur Dublin tacklar de hälsoproblem som är kopplade till dålig luftkvalitet.

Läs mer

Vatten i städerna

Vatten i städerna

2012-12-18

Med befolkningstillväxt, urbanisering och ekonomisk utveckling ökar efterfrågan på sötvatten i tätbebyggda områden i hela Europa. Samtidigt påverkar klimatförändringar och föroreningar också stadsbornas tillgång på vatten. Hur kan Europas städer fortsätta att ge sina invånare rent sötvatten?

Läs mer

En urbaniserad värld

Visste du det? En stad påverkar ett stort område utanför sina gränser. Enbart London anses behöva ett område som är nästan 300 gånger större än stadens geografiska yta för att tillgodose sina behov och göra sig av med sitt avfall och sina utsläpp. (SOER 2010)

Läs mer

Städer

Städer

2010-03-22

Från stadsområden till urbana ekosystem

Läs mer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100