Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Miljöscenarion / Miljöscenarier, inledning

Miljöscenarier, inledning

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2012-06-08 16:25
Problem som klimatförändringar, förlust av den biologiska mångfalden och användning av naturtillgångarna har långsiktiga konsekvenser och kräver långsiktiga politiska lösningar. För att fatta välgrundade strategiska beslut måste vi försöka se in i framtiden och uppmärksamma pågående, ny och latent utveckling. Om vi på allvar vill ta itu med Europas hållbara utveckling måste vi se längre än två mandatperioder eller mer. Långsiktigt tänkande kräver dock ett öppet sinne, eftersom Europas huvudsakliga utmaningar kan ändras avsevärt med tiden. Miljöscenarier, prognoser och andra slags framtidsstudier hjälper oss att hantera oregelbundenheten och osäkerheten när det gäller den framtida utvecklingen och skapa en stabil politik som står sig över tiden.

Gå till PRELUDE

Geographic coverage

Dokumentåtgärder

Kommentarer

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100