Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Teman / Luftföroreningar / Miljöbyråns verksamhet

Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2014-08-13 14:51
Europeiska miljöbyrån är Europeiska unionens luftdatacentrum. Miljöbyrån understöder tillämpningen av ett antal EU-direktiv om utsläpp och luftkvalitet. Miljöbyrån arbetar också med att utvärdera EU:s luftföroreningspolitik och att utforma långsiktiga strategier för att förbättra luftkvaliteten i Europa. Arbetet är inriktat på dokumentation och analys av utsläpp och luftkvalitet och tillhörande europeiska politiska åtgärder inom området.

Utsläpp av luftföroreningar

Miljöbyrån hjälper EU att ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av luftföroreningar genom att förse beslutsfattare med underlag och information. Våra viktigaste verksamheter och produkter omfattar bland annat:

 

Luftkvalitet

Miljöbyråns arbete med luftkvalitet har varit ett stöd för framtagandet och den framtida tillämpningen av direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa och EU:s befintliga lagstiftning om luftkvalitet.

 Våra viktigaste verksamheter och produkter omfattar:

 

Miljöbyråns luft- och transportgrupp leder byråns arbete inom detta område. Gruppen verkar i nära samarbete med europeiska ämnescentret för luftmiljö och klimatförändringar (European Topic Centre on Air and Climate Change, ETC/ACC) och med miljöbyråns ländernätverk (Eionet).

 

Geographic coverage

Europe
Dokumentåtgärder

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100