Bättre hantering av kommunalt avfall kommer att minska utsläppen av växthusgaser

Ändra språk
Publikation Skapad 2008-01-31 Publicerad 2008-01-31
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100