Du är här: Hem / Produktöversikt

Produktöversikt

Ändra språk

Publikationer

I detta avsnitt hittar du alla rapporter från miljöbyrån. Här finns rapporter om miljösituationen, tematiska och tekniska rapporter, genomgångar och företagsdokument.

Läs mer

Miljöteman

Du hittar alla miljöbyråns produkter och all information genom att bläddra igenom miljöämnena.

Läs mer

Indikatorer

Indikatorerna mäter utvecklingen inom utvalda frågor, bl.a. framstegen på väg mot de överenskomna målen. Miljöbyrån publicerar indikatorer regelbundet, både i den årliga rapporten "Environmental Signals" och i rapporter baserade på indikatorer, som omfattar särskilda sektorer och ämnen. Indikatorerna kan bedömas var för sig i indikatoravsnittet och genom miljöteman.

Läs mer

Interaktiva kartor och data

I detta avsnitt hittar du interaktiva verktyg som gör att du kan studera miljödata och utforska kartor över Europa.

Läs mer

Kartor och diagram

Kart- och diagramtjänsten innehåller de flesta offentliggjorda analysresultat som gjorts av och för miljöbyrån. Analysresultat som offentliggjorts på faktablad med indikatorer och i rapporter visas alltid på en karta, i ett diagram och/eller i en tabell. Det krävs arbete och insatser från många experter för att få fram sådana data. Miljöbyrån vill göra dessa processer synliga och har gett dem en central placering på sin webbplats.

Läs mer

Uppgifter

I uppgiftsavsnittet får du tillgång till de datamängder som används i miljöbyråns periodiska rapporter. Datamängderna innehåller aggregerade uppgifter, vanligtvis på landsnivå, vars geografiska täckning minst omfattar de 15 medlemsländerna i EU. Diagram, och i framtiden även kartor, kan skapas från datamängderna. För varje datamängd finns uppgifter om källa samt den geografiska och tidsmässiga täckningen.

Läs mer

Utbildningsprodukter

Miljön förklaras på ett sätt som både vuxna och barn lätt kan förstå.

Läs mer

Multimediearkiv

Videor och animationer om Europas miljö.

Läs mer

Miljöterminologi och söktjänst (ETDS)

ETDS innehåller cirka 10 000 engelska termer med definitioner och definitionernas källor, akronymer, synonymer och en sökfunktion för att hitta länkar till publikationer, uppgifter och multimediematerial som offentliggjorts av miljöbyrån. De flesta termerna är också översatta till 24 språk.

Läs mer

Kalendarium med miljöhändelser

Sök i kalendern så hittar du intressanta miljöhändelser i hela världen.

Läs mer

Geographic coverage

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100