Luftföroreningar

Ändra språk

Luftföroreningar skadar människors hälsa och miljön. I Europa har utsläppen av många luftföroreningar minskat betydligt under de senaste decennierna, vilket lett till bättre luftkvalitet i hela regionen. Luftföroreningskoncentrationerna är dock fortfarande höga och problemen med luftkvaliteten finns kvar. En ansenlig del av Europas befolkning bor i städer eller andra områden där luftkvalitetsnormerna emellanåt överskrids. More

Key facts and messages

Delämnen

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100