Du är här: Hem / Pressrum
14 poster matchar dina kriterier.
Filtrera sökresultatet.
InnehållstypNytt innehållSortera efter relevans · datum (senast först) · i bokstavsordning
Publikation Miljö-signaler 2009, utmaningar för Europa
Finns i Publikationer
Press Release Trafikföroreningarna är fortfarande skadliga för hälsan på många håll i Europa
Transporterna i Europa ansvarar för skadliga nivåer av luftföroreningar och en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser. Många av de miljöproblem som blivit följden kan lösas genom att arbeta hårdare för att uppfylla nya EU-mål, enligt den senaste rapporten från Europeiska miljöbyrån.
Finns i Pressrum Pressmeddelanden
Article Ett porträtt av globala aerosoler
Afrikanskt stoft från Sahara är en av de naturliga källorna till partiklar i luften. Extremt torra och varma betingelser i Sahara skapar turbulens, som kan driva stoft uppåt till höjder på 4–5 km. Partiklar kan stanna kvar på dessa höjder i veckor eller månader och blåser ofta över Europa.
Finns i Miljösignaler - Att leva i ett klimat i förändring Miljösignaler 2013 Närbild
Article Luftkvalitet inomhus
Många av oss tillbringar upp till 90 procent av vår dag inomhus – hemma, på arbetet eller i skolan. Kvaliteten på den luft som vi andas inomhus har en direkt inverkan på vår hälsa. Vad är det som bestämmer luftkvaliteten inomhus? Finns det någon skillnad mellan luftföroreningar utomhus och inomhus? Hur kan vi förbättra luftkvaliteten inomhus?
Finns i Miljösignaler - Att leva i ett klimat i förändring Miljösignaler 2013 Artiklar
Article Pascal source code Att bygga upp vår kunskap om luft
Vår kunskap och förståelse av luftföroreningar växer år från år. Vi har utökat vårt nätverk av övervakningsstationer som rapporterar data om ett bredare spektrum av luftföroreningar, kompletterat av resultat från luftkvalitetsmodeller. Vi måste nu se till att den vetenskapliga kunskapen och politiken fortsätter att utvecklas hand i hand.
Finns i Miljösignaler - Att leva i ett klimat i förändring Miljösignaler 2013 Artiklar
Infographic Luftföroreningarnas hälsoeffekter
Luftföroreningar kan ha en allvarlig inverkan på människors hälsa. Barn och äldre är särskilt känsliga.
Finns i Miljösignaler - Att leva i ett klimat i förändring Miljösignaler 2013 Infographics
Press Release Många EU-invånare utsätts fortfarande för skadliga luftföroreningar
Nästan en tredjedel av EU:s stadsbefolkning utsätts för koncentrationer av luftburna partiklar som överskrider gränsvärdena. Partiklar hör till de viktigaste föroreningarna om man går efter vilken skada de gör på människors hälsa om de tränger in i de känsliga delarna av vårt andningssystem. Under de senaste årtiondena har EU gjort framsteg med att minska sådana luftföroreningar som leder till försurning, men en ny rapport som i dag lades fram av Europeiska miljöbyrån visar att man på många håll i Europa fortfarande har problem med för höga partikelkoncentrationer i utomhusluften och med marknära ozon.
Finns i Pressrum Pressmeddelanden
Article En fråga om kemi
Atmosfärens kemi är komplex eftersom atmosfären innehåller skikt med olika densitet och olika kemisk sammansättning. Vi frågade professor David Fowler från centrum för ekologi och hydrologi vid Natural Environment Research Council i Storbritannien om luftföroreningar och kemiska processer i atmosfären som påverkar vår hälsa och miljö.
Finns i Miljösignaler - Att leva i ett klimat i förändring Miljösignaler 2013 Intervju
Article Europas luft i dag
Europa har förbättrat sin luftkvalitet de senaste årtiondena. Utsläppen av många föroreningar har tyglats, men partikel- och ozonföroreningen fortsätter att utgöra allvarliga risker för européernas hälsa.
Finns i Miljösignaler - Att leva i ett klimat i förändring Miljösignaler 2013 Artiklar
Article Troff document Klimatförändring och luft
Vårt klimat håller på att förändras. Många klimatförändrande gaser är också vanliga föroreningar som påverkar vår hälsa och miljön. Ofta men inte alltid kan förbättringar av luftkvaliteten också bidra till insatserna för att begränsa klimatförändringen och tvärtom. Den utmaning vi nu står inför är att se till att klimat- och luftkvalitetspolitiken inriktas på scenarier som är till fördel för båda.
Finns i Miljösignaler - Att leva i ett klimat i förändring Miljösignaler 2013 Artiklar
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100