Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / The European environment — state and outlook 2015 / ЗА SOER 2010

ЗА SOER 2010

Смяна на език
Страницаизтекло Последна промяна 21-03-2015 16:40
SOER 2010 представя анализ на текущото състояние на европейската околна среда, вероятното й бъдещо състояние, какво се прави и какво би могло да се направи за подобряването й, как световното развитие би могло да повлияе на бъдещите тенденции ... и много повече.

Какво представлява SOER 2010?

Докладът „Европейската околна среда – състояние и перспективи 2010” (SOER 2010) е насочен основно към ръководителите на политическо ниво в Европа и извън нея, участващи в разработването и изпълнението на политики, които биха могли да подпомогнат подобряването на околната среда в Европа. Освен това информацията помага на европейските граждани да разберат по-добре околната среда в Европа, да се грижат за нея и да работят за подобряването й.

Рамката на SOER 2010 обхваща четири ключови оценки:

1.       Група от 13 тематични анализи за Европа като цяло по основни екологични теми;

2.       Обяснителна оценка на глобалните мегатенденции, имащи отношение към околната  среда на Европа;

3.       Група от 38 анализа на околната среда по страни за отделните страни в Европа;

4.       Синтезобобщена оценка въз основа на горните анализи и други дейности на ЕАОС.

 

Графика 1      Оценки в доклада SOER 2010


Figure 1 BG

 

 

Всички материали на SOER 2010 са налични на Интернет страницата на SOER 2010 на адрес www.eea.europa.eu/soer. Страницата съдържа също основни факти и послания, обобщения на популярен език и аудиовизуални материали, както и медийна информация и информация за започващи мероприятия и други прояви.

Свързано съдържание

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100