You are here: Home / The European environment — state and outlook 2015 / Synthesis / Translations / L‑Ambjent Ewropew — l‑Istat u l‑Prospetti 2010. Sintesi

L‑Ambjent Ewropew — l‑Istat u l‑Prospetti 2010. Sintesi

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 19 Oct 2010 Ippubblikat 29 Nov 2010
Nota: verżjonijiet ġodda huma disponibbli!
State of the environment report No 1/2010
Cover Image
MT

Kontenut

Ordna l-informazzjoni

Ordna kopja stampata onlajn (Librerija tal-UE).

: 978-92-9213-121-0
: TH-31-10-694-MT-C
: FREE

Kontenut relatat

Figuri użati

Aħbarijiet u artikoli

Related briefings

Pubblikazzjonijiet relatati

Ara wkoll

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100