Προσωπικά εργαλεία

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / The European environment – state and outlook 2010 / ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SOER) 2010 / ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SOER) 2010

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SOER) 2010

Αλλαγή γλώσσας
Η SOER 2010 παρέχει ένα σύνολο αξιολογήσεων για την τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, την πιθανή μελλοντική του κατάσταση, ποιες ενέργειες αναλαμβάνονται και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωσή του, με ποιόν τρόπο οι παγκόσμιες εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές τάσεις και πολλά ακόμη.

Τι είναι η SOER 2010;

Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές 2010 (SOER 2010) στοχεύει καταρχήν στους πολιτικούς ιθύνοντες, στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση πολιτικών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Οι πληροφορίες βοηθούν επίσης τους ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα, να φροντίσουν και να βελτιώσουν το περιβάλλον στην Ευρώπη.

 

Η «ομπρέλα» της SOER 2010 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές αξιολογήσεις:

  1. ένα σύνολο 13 πανευρωπαϊκών θεματικών αξιολογήσεων σε καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα,
  2. μια διερευνητική αξιολόγηση των παγκόσμιων τάσεων μεγάλης κλίμακας που έχουν συνάφεια με το ευρωπαϊκό περιβάλλον
  3. ένα σύνολο αξιολογήσεων του περιβάλλοντος 38 χωρών, σε μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες
  4.  μια σύνθεση - μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση που βασίζεται στις προαναφερόμενες αξιολογήσεις και άλλες δραστηριότητες του ΕΟΠ.

 

Σχήμα 1          αξιολογήσεις SOER 2010

Figure 1 - EL

 

Όλα τα αποτελέσματα της SOER 2010 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της SOER 2010: www.eea.europa.eu/soer. Ο ιστότοπος παρέχει επίσης βασικά στοιχεία και μηνύματα, περιλήψεις σε μη τεχνική γλώσσα και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και πληροφορίες για διάφορες εκδηλώσεις.

 

 

Συναφές περιεχόμενο

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων

Σχόλια

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100