Om SOER 2010

Ändra språk
utgått
Vad får vi veta genom SOER 2010?
OM SOER 2010
SOER 2010 innehåller bland annat en rad bedömningar av det nuvarande tillståndet för miljön i Europa, dess sannolika tillstånd i framtiden, vad som görs och vad som skulle kunna göras för att förbättra den och hur den globala utvecklingen kan komma att påverka framtida trender.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100