Eвропейска околна среда – Състояние и перспективи 2015: Синтезиращ доклад

Смяна на език
Публикация Създаден 08-01-2015 Публикуван 13-03-2015
Cover Image
Bulgarian (BG)

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 978-92-9213-560-7
: TH-01-15-001-BG-N
: FREE

Свързано съдържание

Data visualisations

Използвани цифри

Related briefings

Related infographics

Свързани публикации

Вижте също

Geographic coverage

Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo (UNSCR 1244/99), Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, United Kingdom
категории: ,
SOER 2015
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100