Okoljski scenariji

Spremeni jezik

Težave, kot so podnebne spremembe, zmanjšanje biotske raznovrstnosti in raba naravnih virov, imajo dolgoročne posledice, ki zahtevajo dolgoročne politične rešitve. Za sprejemanje ozaveščenih strateških odločitev je treba predvideti, kaj nas čaka v prihodnosti, ter razumeti sedanji, nastajajoči in skriti razvoj dogodkov. Če želimo resno obravnavati trajnost Evrope, moramo preseči pogled na dva zakonodajna cikla in storiti še več. Vendar pa dolgoročni pogled zahteva širšo perspektivo: ključni izzivi, s katerimi se srečuje Evropa, se lahko sčasoma bistveno spremenijo. Okoljski scenariji, napovedi in druge vrste projekcijskih študij nam pomagajo obravnavati prekinitve in negotovosti prihodnjega razvoja dogodkov ter oblikovati politike, ki se lahko zoperstavijo času. More

Key facts and messages

Brskanje kataloga

Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100