Biotska raznovrstnost

Spremeni jezik

Biotska raznovrstnost zajema različne gene, vrste in ekosisteme, ki sestavljajo življenje na Zemlji. Trenutno smo priča vztrajni izgubi biotske raznovrstnosti, kar bo imelo ogromne posledice za naravni svet in blaginjo ljudi. Glavni razlogi so spremembe naravnih habitatov. Te nastanejo zaradi sistemov intenzivne kmetijske proizvodnje, gradbenih del, kamnoseštva, čezmernega izkoriščanja gozdov, oceanov, rek, jezer in tal, invazij tujerodnih vrst, onesnaževanja in – vse bolj – globalnih podnebnih sprememb. Evropa je za cilj določila zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010. Nedavne ocene agencije EEA kažejo, da bo cilj težko doseči brez bistvenih dodatnih političnih prizadevanj. More

Key facts and messages

Brskanje kataloga

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100