Osebna orodja

naslednji
prejšnji
zadetki

Preskoči na vsebino. | Preskoči na navigacijo

Sound and independent information
on the environment

Nahajate se tu: Domov / Teme / Onesnaževanje zraka / Politični okvir

Politični okvir

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 15.12.2014 11:14
V Evropski uniji je cilj Šestega okoljskega akcijskega programa doseči stopnje kakovosti zraka, ki nimajo nesprejemljivih vplivov in tveganj za zdravje ljudi in okolja. EU deluje na številnih ravneh za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženosti zraka: prek zakonodaje, sodelovanja s sektorji, ki so odgovorni za onesnaženost zraka, nacionalnih in regionalnih organov in nevladnih organizacij ter raziskav. Cilj politik EU je zmanjšati izpostavljenost onesnaženosti zraka z zmanjšanjem emisij in določitvijo omejitev ter ciljih vrednosti za kakovost zraka.

Program Čist zrak za Evropo (program CAFE), oblikovan na podlagi Šestega okoljskega akcijskega programa, zagotavlja dolgoročne strateške in celovite politične nasvete glede onesnaženosti zraka. Tematska strategija o onesnaženosti zrakaiz leta 2005, ki temelji na programu CAFE, določa ambiciozne, vendar stroškovno učinkovite cilje in ukrepe za evropsko politiko kakovosti zraka do leta 2020.

Emisije onesnaževal zraka

Na ravni držav članic so v Direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij določene zgornje meje (ali omejitve) emisij za štiri ključna onesnaževala zraka (dušikovih oksidov, žveplovega dioksida, nemetanskih hlapnih organskih spojin in amoniaka), ki škodujejo zdravju ljudi in okolju. Evropska komisija bo konec leta 2008 predlagala revidirano Direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij. Podrobnejši podatki so na voljo tukaj.

Druga ključna zakonodaja EU je usmerjena na zmanjšanje emisij onesnaževal zraka iz posebnih virov, na primer:

Na mednarodni ravni vprašanje emisij v zvezi z onesnaževanjem zraka obravnavajo tudi Konvencija Gospodarske komisije ZN za Evropo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje in njeni protokoli. Göteborški protokol „o več onesnaževalih“na podlagi Konvencije Gospodarske komisije ZN za Evropo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje vključuje nacionalne zgornje meje emisij, ki so enako ali manj ambiciozne od zgornjih mej iz direktive EU o nacionalnih zgornjih mejah emisij.

Kakovost zraka

Nova direktiva EU o kakovosti zraka, Direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, je eden izmed ključnih vzpostavljenih ukrepov za obravnavo onesnaženosti zraka na podlagi tematske strategije o onesnaženosti zraka. To je prva direktiva EU, ki vključuje omejitve koncentracij trdnih delcev PM2,5 (drobnih trdnih delcev). Združuje tudi različne sedanje akte zakonodaje o kakovosti zraka v eno direktivo. Vlade imajo na voljo dve leti (od 11. junija 2008), da uskladijo svojo zakonodajo z določbami te direktive.

Do takrat se bo uporabljal sedanji politični okvir EU o kakovosti zraka. V tej zakonodaji so določeni standardi in cilji na podlagi zdravja za številna onesnaževala zraka, vključuje pa:

  • okvirno direktivo o kakovosti zraka. V njej so opisana temeljna načela glede ocenjevanja in upravljanja kakovosti zraka v državah članicah. V njej so navedena tudi onesnaževala, za katera so bili razviti standardi in cilji kakovosti zraka, ki so opredeljeni tudi v naknadni zakonodaji (štirih „hčerinskih“ direktivah);
  • sklep o izmenjavi informacij, s katerim je določena vzajemna izmenjava informacij in podatkov iz mrež in posameznih postaj, ki merijo onesnaženje zunanjega zraka v državah članicah EU.

Več informacij o politikah in zakonodaji o onesnaženosti zraka: Generalni direktorat Evropske komisije za okolje

Geographic coverage

Europe

Komentarji

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100