Osebna orodja

naslednji
prejšnji
zadetki

Preskoči na vsebino. | Preskoči na navigacijo

Sound and independent information
on the environment

Nahajate se tu: Domov / Teme / Onesnaževanje zraka / Onesnaževanje zraka

Onesnaževanje zraka

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 15.12.2014 11:08
Onesnaževanje zraka škoduje zdravju ljudi in okolju. V zadnjih desetletjih so se emisije mnogih onesnaževal zraka močno zmanjšale, zaradi česar se je kakovost zraka v regiji izboljšala. Kljub temu so koncentracije onesnaževal še vedno zelo visoke, težava kakovosti zraka pa ostaja. Pomemben delež evropskega prebivalstva živi na območjih, zlasti v mestih, kjer so standardi kakovosti zraka znižani in ozon, dušikov dioksid, predvsem pa trdni delci (PM) resno ogrožajo zdravje. Številne države so presegle eno ali več zgornjih mej emisij za leto 2010 pri štirih pomembnih onesnaževalih zraka. Zmanjševanje onesnaževanja zraka zato ostaja pomembno.

Onesnaževanje zraka je lokalno, vseevropsko in svetovno vprašanje. Izpusti onesnaževal zraka v eni državi lahko preidejo v atmosfero, kar povzroči ali še poveča slabo kakovost zraka drugje.

Trdni delci in prizemni ozon danes na splošno veljata kot dve onesnaževali, ki najbolj vplivata na zdravje ljudi. Dolgoročna in konična izpostavljenost onesnaževalom te vrste povzroča različno hude posledice, od težav z dihali do prezgodnje smrti. V zadnjih letih je bilo verjetno do 40 % mestnega prebivalstva v Evropi izpostavljenega koncentracijam PM (PM10), ki so presegale mejne vrednosti EU, določene za varovanje zdravja ljudi. Koncentracijam ozona, ki so presegale ciljno vrednost EU, je bilo izpostavljenega do 50 % mestnega prebivalstva. Po ocenah drobnejši trdni delci (PM2,5) v zraku zmanjšajo pričakovano življenjsko dobo v EU za več kot osem mesecev.

Onesnaževanje zraka škodi našemu zdravju. Pričakovano življenjsko dobo v povprečju skrajšuje za več kot osem mesecev, v najbolj onesnaženih mestih in predelih pa za več kot dve leti. Države članice morajo čim prej začeti delovati skladno s standardi EU o kakovosti zraka in zmanjšati emisije onesnaževal zraka,

pravi Janez Potočnik, evropski komisar za okolje.

Zaradi onesnaževanja zraka trpi tudi okolje.

 • Zakisovanje se je v občutljivih evropskih ekosistemih, izpostavljenih kislim padavinam s čezmerno vsebnostjo žveplovih in dušikovih spojin, med letoma 1990 in 2010 močno zmanjšalo.
 • Evtrofikacija, okoljski problem zaradi čezmernega vnosa hranil v ekosisteme, je manj napredovala. Območje občutljivih ekosistemov, prizadetih zaradi čezmernega dušika iz ozračja, se je med letoma 1990 in 2010 le malo zmanjšalo.
 • Izpostavljenost visokim koncentracijam ozona povzroča škodo na pridelkih. Večina kmetijskih predelkov je izpostavljena ravnem ozona, ki presegajo dolgoročni cilj EU za varovanje rastlin. To velja tudi za precej velik del kmetijskih zemljišč, zlasti v južni, srednji in vzhodni Evropi.

Kakovost zraka v Evropi se ni vedno izboljševala skladno s splošnim zmanjševanjem antropogenih emisij onesnaževal zraka (emisij zaradi človeškega vpliva). Razlogi za to so zapleteni:

 • med zmanjšanjem emisij in koncentracijami onesnaževal zraka, zaznanih v zraku, ni vedno jasne linearne povezave,
 • prenos onesnaževal zraka prek velikih razdalj v Evropo iz drugih držav na severni polobli ima vse večji vpliv.

Za dodatno varovanje zdravja ljudi in okolja v Evropi so še vedno potrebna ciljno naravnana prizadevanja za zmanjšanje emisij.

Viri onesnaževanja zraka

Zrak se onesnažuje iz različnih virov, antropogenih in naravnega izvora:

 • zgorevanje fosilnih goriv pri proizvodnji elektrike, v prometu, industriji in gospodinjstvih;
 • industrijski procesi in uporaba topil, na primer v kemični in nekovinski industriji;
 • kmetijstvo; 
 • ravnanje z odpadki;
 • primeri naravnih virov emisij so izbruhi vulkanov, prah, ki ga prinese veter, razpršena morska sol in emisije hlapnih organskih spojin rastlin.

Politike Evropske unije

Dolgoročni cilj EU je doseči stopnje kakovosti zraka, ki nimajo nesprejemljivih vplivov in tveganj za zdravje ljudi in okolja. EU deluje na številnih ravneh za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženosti zraka: prek zakonodaje, sodelovanja s sektorji, ki so odgovorni za onesnaženost zraka, nacionalnih in regionalnih organov in nevladnih organizacij ter raziskav. Cilj politik EU je zmanjšati izpostavljenost onesnaženosti zraka z zmanjšanjem emisij ter določitvijo omejitev in ciljih vrednosti za kakovost zraka.

Več informacij o evropskih politikah o onesnaženosti zraka

Dejavnosti agencije EEA

Evropska agencija za okolje (EEA) je podatkovno središče Evropske unije o zraku; podpira izvajanje številnih direktiv EU, povezanih z emisijami v zrak in s kakovostjo zraka. Agencija EEA prispeva tudi k ocenjevanju politik EU o onesnaženosti zraka in razvoju dolgoročnih strategij za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi.

Delo agencije EEA je osredotočeno na:

 • zagotavljanje javnega dostopa do podatkov o onesnaženosti zraka;
 • dokumentiranje in ocenjevanje smernic kakovosti zraka ter povezanih politik in ukrepov v Evropi ter
 • preučevanje kompromisov in sinergij med onesnaženostjo zraka in politikami na različnih področjih, med katerimi so podnebne spremembe, energetika, prevoz in industrija

Več informacij o dejavnostih agencije EEA

Uporabne povezave

Agencija EEA je objavila seznam povezav o onesnaževanju zraka.

Povezana vsebina

Glej tudi

Geographic coverage

Europe

Komentarji

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100