Kdo smo

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 11.08.2016 16:18
Evropska agencija za okolje (EEA) je agencija Evropske unije. Naša naloga je zagotavljati zanesljive in neodvisne informacije o okolju. Smo pomemben vir informacij za vse, ki se ukvarjajo z razvojem, sprejemanjem, izvajanjem in ocenjevanjem okoljske politike, in za državljane. Agencija EEA ima trenutno 33 držav članic.

Evropska unija je leta 1990 sprejela uredbo o ustanovitvi agencije EEA. Veljati je začela konec leta 1993 takoj po sprejetju odločitve o sedežu agencije EEA v Kopenhagnu. Delo se je zares začelo leta 1994. Z zadevno uredbo je bilo ustanovljeno tudi Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet).

Pristojnosti agencije EEA so:

  • pomagati Skupnosti in državam članicam sprejemati ozaveščene odločitve o izboljšanju okolja, vključevati okoljske premisleke v gospodarske politike in spodbujati trajnost
  • usklajevati Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet)

Glavne stranke so ustanove Evropske unije –  Evropska komisija, Evropski parlament, Svet – in naše države članice. Poleg tej osrednji skupini akterjev evropske politike pomagamo tudi drugim ustanovam EU, kot sta Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij.

Pomembni uporabniki naših informacij so tudi poslovna skupnost, univerze, nevladne organizacije in drugi deli civilne družbe. Prizadevamo si vzpostaviti dvostransko komunikacijo z našimi strankami za pravilno opredelitev njihovih informacijskih potreb in zagotavljanje, da so posredovane informacije razumljene in jih stranke sprejemajo.

Vsi zaposleni v agenciji morajo pri svojih odnosih z javnostjo spoštovati „kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev“. Kodeks dopolnjujeta politika upravljanja in preprečevanja navzkrižja interesov in strategija za boj proti goljufijam.

Za podrobnejše informacije se obrnite na nas.

Povezana vsebina

Geographic coverage

Europe
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100