Vodstvo

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 17.06.2016 11:03
Agencijo EEA vodita upravni odbor in urad, svetuje pa jima znanstveni odbor. Izvršni direktor je odgovoren upravnemu odboru glede izvajanja programov in tekočega vodenja agencije EEA.

EEA governance
Upravni odbor

Upravni odbor agencije EEA je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice, dveh predstavnikov Komisije in dveh znanstvenikov, ki ju imenuje Evropski parlament. Naloge upravnega odbora vključujejo sprejemanje večletnega delovnega programa, letnih delovnih programov in letnih poročil, imenovanje izvršnega direktorja in imenovanje članov znanstvenega odbora. 

Urad

Urad sestavljajo predsednik, največ pet podpredsednikov, en predstavnik Komisije in eden izmed članov, ki ju imenuje Evropski parlament. Urad je pristojen za sprejemanje izvršnih odločitev, ki so potrebne za učinkovito delovanje Agencije med sejami upravnega odbora.

Izvršni direktor

Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru za izvajanje programov in tekoče vodenje agencije EEA.

Znanstveni odbor

Znanstveni odbor svetuje upravnemu odboru in izvršnemu direktorju.  Ima tri glavne naloge:

  • predložitev mnenj o večletnih in letnih delovnih programih agencije EEA;
  • predložitev mnenj izvršnemu direktorju v zvezi z zaposlovanjem znanstvenega osebja Agencije;
  • zagotavljanje nasvetov in/ali mnenj o vseh znanstvenih zadevah v zvezi z dejavnostmi Agencije, ki mu jih lahko predloži upravni odbor ali izvršni direktor.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100