Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Odpadové a materiálne zdroje / Činnosti agentúry EEA

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Hodnotenia agentúry EEA týkajúce sa odpadu a materiálnych zdrojov sú zamerané na podporu rozvoja politík o trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe vrátane realizácie tematických stratégií o trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov a prevencii a recyklácii odpadu. K činnostiam patria monitorovanie a príprava ukazovateľov, hodnotenie účinnosti politík o odpade a zdrojoch a určovanie osvedčených postupov.

Práca agentúry EEA v oblasti odpadu a materiálnych zdrojov obsahuje:

Prácu agentúry EEA v oblasti odpadu a materiálnych zdrojov vedie skupina pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu agentúry EEA. Činnosti sa realizujú prostredníctvom spolupráce s Európskym tematickým centrom pre manažment zdrojov a odpadov agentúry EEA (ETC/SCP) a spolupráce so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet). Eurostat zbiera údaje o odpade, a od roku 2008 bude umožňovať prácu stredísk environmentálnych údajov o zdrojoch, výrobkoch a odpade.

 

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100