Odpadové a materiálne zdroje

Zmeniť jazyk

Odpad predstavuje naliehavý environmentálny, sociálny a hospodársky problém. Rastúca spotreba a rozvíjajúce sa hospodárstvo stále vytvárajú veľké množstvá odpadu, z čoho vyplýva väčšie úsilie potrebné na jeho zníženie a predchádzanie jeho vzniku. Zatiaľ čo odpad bol v minulosti vnímaný ako určený na likvidáciu, dnes sa čoraz viac uznáva ako zdroj; odzrkadľuje sa to v posune odpadového hospodárstva z likvidácie na recykláciu a opätovné využitie. More

Key facts and messages

Prehliadať katalóg

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100