Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Environmentálna technológia / Činnosti agentúry EEA

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Agentúra EEA podporuje akčný plán environmentálnych technológií (ETAP) poskytovaním výmeny znalostí a informácií o mäkkých a tvrdých technológiách. Inventúra dotácií poškodzujúcich životné prostredie poskytuje základ pre ďalšiu analýzu na podporu formulovania konkrétnych návrhov o spôsobe rozšírenia osvojovania environmentálnych technológií a dopytu po nich. Prebiehajú práce na príprave štatistík a ukazovateľov týkajúcich sa technológie a ekologických inovácií. Tieto ukazovatele majú merať pokrok pri realizácii akčného plánu ETAP.

Agentúra EEA sa zapája do nasledujúcich činností, ktoré podporujú environmentálne technológie:

  • Na podporu akčného plánu ETAP zbiera agentúra EEA informácie o prekážkach, ktoré brzdia širšie využívanie informačných technológií, akými sú dotácie poškodzujúce životné prostredie. Toto úsilie vyústilo do vypracovania komentovaného zoznamu dotácií a pravidiel, ktorý bol pripravený čiastočne na základe zistení organizácie OECD.
  • Agentúra EEA poskytuje podporu vytvárania znalostí o „mäkkých“ technológiách, ktorá pozostáva najmä z informácií o metódach, systémoch a osvedčených postupoch, s cieľom systematickejšie riešiť environmentálnu problematiku v organizáciách, napr. systém ochrany životného prostredia a ekologických auditov (EMAS).
  • Portál environmentálnych technológií poskytuje informácie o „tvrdých“ technológiách, akými sú fyzické zariadenia a prístroje, ktoré ponúkajú rôzne výrobné alebo transformačné funkcie.  
  • Atlas environmentálnych technológií je zameraný na poskytovanie pomoci súkromným spoločnostiam, ako aj organizáciám a verejným orgánom, ktoré potrebujú nájsť zdroje nových environmentálnych technológií v Európe, a to tak, že poskytuje údaje o sídle spoločností a informácie o spoločnostiach, znalostných strediskách a najdôležitejších technologických prostriedkoch. Atlas prispieva aj k aktivite 4 akčného plánu ETAP týkajúcej sa rozvoja existujúcich adresárov a databáz environmentálnych technológií.
  • Vypracúvajú sa aj ukazovatele na analýzu rastu ekologických inovácií a vývoja reakcií na environmentálne technológie.

 

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100